HASTA GÖRÜŞLERİ TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Meral Çelik 19.10.2017

L4-5 diskinde diffüz annuler bulgink mevcuttur.Sağda daha belirgin noral foramenler kaudalden hafif daralmıştır

rahel alvayaro 17.10.2017

servikal spinal MR incelemesinde - sonuç * C4-5 düzeyinde sol paramedian ağırlıklı annuler bulging dural kese basısına neden olmaktadır. Sol Nöral foramen girimi kısmen daralmıştır. Ancak belirgin kök basısı saptanmamıştır. *C5-6 düzeyinde diffüz annuler bulging eşlik eden marijinal sivrileşme ile birlikte ön subaraknoid aralığı daraltarak dut-ral keseye basarken, sağ paramedian kesiminde C6 ventral radiksine , sol foramen girimini daraltarak sol C6 kök basısına neden olmaktadır. Sonucun bizim anlayacağımız dilde açıklamanız mümkün mü ? 2009 da boyun fıtık ameliyatı oldum zaten. (Sol taraf) ara ara ağrılarım oluyor. Ancak ben doktora başka şikayetler için gittim. Sağ el uyuşma bilek ağrıları için MR sonucu aşağıdadır. * 1.metakarp proksimal epifizi , trapezoid ve lunatum medüller kemik yapıda punktat ödamatöz sinyal değişimi alanları seçilmektedir. * trianguler fibrokartilaj komplekste dejeneratif sinyal artışları izlenirken hemen ventral kesiminde enine planda boyutları 7x10 mm yi kraniokaudal boyutu 20 mm yi bulan sinovial kastik effüzyon alanı dikkati çekmektedir. * Radio-skafoid eklem hemen ventral kesiminde en geniş olduğu yerde boyutları 4x6x10 mm yi bulan sinovial kist seçilmektedir.

Hülya küstük 17.10.2017

C5-6 intervertebral disk düzeyinde anüüler fissurun eşlik ettiği sağ parasantral protruzyon izlendi.subaraknoid boş mesafesi basilidir

Naz yurd 16.10.2017

Merhaba hocam servikal mr incelemede ,c3_c4 düzeyinde santral milimetrik boyutlu protrüzyon izlenmektedir. C4-c5 düzeyinde minimal diffüz annüler bulding izlenmektedir. C5-c6 düzeyinde minimal diffüz annüler bulding izlenmektedir. Yazıyor ne yapmam gerekir?