Omurgamız omur denilen birbirine bağlı kemikler serisinden oluşur. Omurlar birbirine bir disk ve faset eklemleri denilen iki küçük eklemle  bağlıdır. Bir omuru diğerine bağlayan sağlam bağlantılı dokulardan oluşan disk, omurlar arasındaki bir yastık ya da amortisör eğilmenize, boynunuzu ve sırtınızı döndürebilmenize olanak sağlar. Disk ‘anulus fibrosus’ adı verilen sert dış tabakadan oluşur. Yaşlanmayla beraber diskin merkez yapısı su içeriğini kaybetmeye başlayabilir ve diskin fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir.Disk merkez tabakasında bozulmalar olabileceği  gibi dış tabaka da zedelenme ve yırtılmalar meydana gelebilir. Bu durumda, diskin merkez yapısı dış tabadaki yırtıktan sinirler ve omuriliğin geçtiği kanalla doğru taşmasına neden olabilir. Bu durumda disk hernisi(fıtık) adı verilir. Bu olay boyunda meydana geldiği zaman servikal disk hernisi (boyun fıtığı) adı verilir. Servikal disk hernisi sinirlere baskı yapabilir ve kollara doğru yansıyan ağrıya, sızlanmaya his kaybına veya kuvvet kaybına yol açabilir. Nadiren servikal disk hernisi omurilik üzerinde baskıya neden olabilir ve bu durumda bacaklarda problemlere neden olabilir...

 

Tanı Nasıl Konulur?

Doktorunuz öncelikle ağrının başlangıç zamanını, karakterini ve yayılma yerlerini sorgulayacaktır. Kolllarda kas kuvvetlerini, duyu ve refleks değişiklerini değerlendirmek için yapacağı muayene ile disk hernisinin  şiddeti ve yeri hakkında fikir sahibi olabilir. Doktorunuzun tanısı, direkt grafi, bilgisayarlı tomografi(BT) ve manyetik  görüntüleme (MRG) kullanımı ile doğrulanabilir.

 

Hangi Tedaviler Mümkündür?

Servikal disk hernileri çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzelebilir. Bu yüzden servikal disk hernisinden kaynaklanan ağrıyı azaltmak için cerrahi dışı şeçenekler öncelikle uygulanır .Doktorunuz kısa periyotlarda dinlenme, boyun harekelerini kısıtlama ödemi azaltan antiinflamatuvar ve ağrıyı kontrol eden analjezik ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonu tedavisi içeren cerrahi olmayan tedavileri uygulamanızı önerebilir. Cerrahi olmayan tedavilerde amaç; disk hernisi materyalinin yarattığı sinirlerdeki irritasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Bu disk hernisi hastalarına uygulanan sıklıkla bir seri tedavi metodundan oluşan organize bakım programı ile başarılı olabilir.

 

Cerrahi Olmayan Tedaviler

Servikal disk hernisine bağlı ağrının başlamasından sonra, kısa bir süre (1-2)  gün fiziksel aktiviteyi azaltmak için dinlenmek faydalı olabilir. Bu kısa süreli dinlenme periyodundan sonra tekrar hareket etmeye başlanması eklemelerin hareketsizleşmesini ve kasların güçsüzleşmesini önlemek açışından önemlidir. Ayrıca doktorunuz bir hemşire yada fizyoterapist yardımıyla boyunuz güçlendirici özel egzersizler üzerine eğitime ve antrenmana başlayabilir. Bu tip egzersizler evde gerçekleştirilebilir. Kontrollü egzersiz yapabilmek için özel bir program istiyorsanız bir fizyoterapisti ziyaret edebilirsiniz. Egzersizleri doktorunuzun veya fizyoterapistin tarif ettiği gibi yapmanız önemlidir.
Doktorunuz veya fizyoterapistiniz ayrıca inflamasyonu, ağrınızı ve kas spazmınızı azaltmak için traksiyon, elektrik stimülasyonu, sıcak sargı, soğuk sargı veya manuel terapi kullanabilir.

 

İlaçlar ve Ağrı Yönetimi

İlaçlar analjezikler denilen ağrı kesicileri içerir. Bazen doktorunuz kas gevşeticiler önerecektir. Çok fazla ısrarlı ağrılarınız varsa doktorunuz kısa bir süre için daha etkili uyuşturucu ilaçlar önerebilir. İlaçların sadece önerilen dozda kullanılması önemlidir. İlaçların fazla dozda kullanılması  daha hızlı iyileşmenize yardımcı olmayacağı gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilir.(kabızlık,uykusuzluk mide kanaması,böbrek sorunları….. gibi)

Daha önce ne tür tedaviler uygulandığını doktorunuza anlattığınızdan emin olun ve ağrı kesici önerirse size nasıl etki ettiğini bilmesine izin verin. Ayrıca uygulanmış olan ilaçların alerjik etkileri olup olmadığını doktorunuzun fark ettiğine emin olun. Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar(NSAIİ) analjeziktir ve disk hernisinin sonuçları olarak çıkan ödem(şişlik) ve inflamasyonu azaltmak için kullanılır. Doktorunuz size anti-enflamatuar ilaç verdiyse mide bulantısı ve mide kanaması gibi yan etkilerini takip etmelisiniz. Reçetenin sürekli kullanımı veya uzun süreli ilaç kullanımı herhangi bir problem yaratıp yaratmayacağı doktorunuz tarafından belirtilmelidir.
Tetik nokta enjeksiyonları, omurga boyunca ağrılı yumuşak dokulara ve kaslara direkt uygulanan lokal anestezik madde(bazen kortikosteroidlerle birlikte) enjeksiyonlarıdır. Ara sıra ağrı kontrolü için kullanılsalar da tetik nokta enjeksiyonları, bir servikal disk hernisinin iyileşmesine yardımcı olmazlar.

 

Cerrahi Tedaviler

Cerrahi tedavi, ağrısı tıbbi tedavi yöntemleri ile geçmeyen, belirgin  güç kaybı olan, belirgin omurilik basısı olan hastalar için gerekli olanıdır. Cerrahinin amacı diskin omuriliğe ve sinire baskı yapan kısmının ortadan kaldırılmasıdır. Bu diskektomi denen yöntemle yapılır. Disk hernisinin yerine bağlı olarak cerrah omurgaya ulaşmak için boynun önünde ve arkasında açılan insizyondan ameliyat yapar.Ameliyatın boynun ön tarafından (anterior yaklaşım) veya boynun arka tarafından (posteiror yaklaşım) gerçekleştirileceğinin teknik kararı, disk hernisinin tam yeri, cerrahin tecrübesi ve seçeneklerini içeren bir çok faktörden etkilenir. Her iki yaklaşımda disk materyalinin sinir yapılara baskısı ortadan kaldırılır. Sonuçlar genellikle iyidir.
Ön taraftan yaklaşımda, genellikle omurlar arasından boşaltılan disk  materyali  yerine,    füzyon sağlamak için kemik materyal veya hareketi koruyucu protezlere konulabilir. Bunun nedenleri ve sonuçları konusunda size doktorunuz bilgi verecektir.

 

Cerrahiden Sonra Sizi Neler Bekleyebilir?

Birçok hasta kısa bir dönem içinde (bazen cerrahiden sonraki 24 saatten daha kısa sürede) evine gidebilir. Cerrahiden sonra doktorunuz normal günlük aktivitelerinize  ne zaman devam edebileceğiniz hakkında önerilerde bulunacaktır.
Mükemmel bir ameliyat sonrasında bile uygulanacak rehabilitasyon programları günlük yaşamdaki aktivitelerinize hızla geri dönebilmeniz için yardımcı olabilir. Bu amaçla ameliyat sonrası egzersiz programından veya fizik tedaviden yararlanılır. Doktorunuza iyileşmenize yardımcı olarak egzersizler hakkında danışmalısınız.
Cerrahi tedavi  servikal disk hernilerden kaynaklanan radiküler (kola yansıyan sinir kökü ağrısı) ağrılarını azaltmakta etkilidir. Fakat bazı boyun ağrıları devam edebilir.
Çoğu hasta diskektomiye iyi yanıt verir. Fakat her cerrahi girişimde olduğu gibi servikal disk hernisine yönelik girişimler bazı riskler içerir. Bu riskler kanama, enfeksiyon, sinir yada omurilik hasarını içerir.Önden yapılan cerrahi yaklaşımda ses kısıklığı, yutma güçlüğü gibi komplikasyolar gelişebilir. Bu tip komplikasyonlar genellikle geçiçidir. Gelişebilecek en önemli komplikasyon, büyük damar veya yemek borusu yaralanmasıdır. Ancak bu tip komplikasyonların sonra düzelmemesi ve belirtilerin tekrarlaması mümkündür. %2-3 civarında hastada disk hernisi tekrarlayabilir ve sonraki bir zamanda belirtiler neden olabilir.