3-5 Haziran 1999 Kayseri III. Uluslararası EEG-EMG Kongresi

18-20 Mayıs 2000 Experimental Researc Workship Sertifikası

2-5 Kasım 2000 Gaziantep TND'nin "Servical Disk Hernileri" Sonbahar Sempozyumu

5-6 Ekim 2001  Nevşehir Spinal Enjeksiyonlar Sempozyumu

22-26 Mayıs 2001 Antalya TND 15. Bilimsel Kongresi

25-27 Ekim 2002 İzmir Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu

3-8 Haziran 2002 İstanbul Cerebreal Veneoui System Meningiomas Konulu Uluslararası Kongre

 

28 Şubat - 1 Mart 2003 Kayseri I. Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi

20-24 Mayıs 2003 Antalya Sterotaktik Nöro-navigasyon Kursu

 

20-27 Mayıs 2003 Antalya TND'nin 17. Bilimsel Kongresi

 

9-12 Ekim 2003 Bodrum  Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ve Hasta Bilgilendirme, Mol Praktis, Komplikasyonlar, Komplike Olgular ve çözümleri sempozyumu

15-18 Kasım 2003'de Agean Spine Review Symposium and Cadaver Coursero

19-20 Kasım 2003 Kadavra Kursu

30 Mayıs - 5 Haziran 2004 Porto Spine Week 2004 Sempozyumu

7-10 Ekim 2004 Antalya Spinal Enstrümantasyon Sempozyumu

8 Ocak 2005 Perkutar Lomber ve Servical Disk Nükleoplasti Sertifikası

29 Eylül - 2 Ekim 2005 İzmir Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Aralık 2005 İzmir

16-18 Haziran 2006 İstanbul Aospire Interactive Course

 

20-24 Nisan 2007 Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi.

18-21      Kasım 2007 World Federation of Neurosurgical Societies Interim Meeting, 12th Asian-  Australasian Society of Neurological Surgeons - Nagoya, Japan
World Federation of Neurosurgical Societies Nagoya, Japan

7-10 Kasım 2007 Barcelona Interdisciplinary World Congress - İspanya

 

3-7 Haziran 2008 The 1st Triennial World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Techniques (WCMISST)- Hawai - USA

June 3-7, 2008 World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Techniques Honolulu – Hawai - USA